Tobak – Københavns Universitet

Mad og drikke > Tobak

Tobak

Da vanen har gjort brug af tobak til mandkjønnets daglige fornødenhed, så at der fra pogen til oldingen gives få, som forsage den; synes det ikke upas­sende at berøre den på dette sted, så meget desmindre, da en pibe­tobak stå­er i udad­skil­lelig forbindelse med ethvert måltid. Neppe er middagsmaden eller mellem­ma­den fortæret, før piben tages i tjeneste; og til gilder damper den flittigen imel­lem retterne. En stor deel skråer; men meget sjelden seer man nogen af mand­kjønnet at bruge snustobak; dette er overladt til al­dren­de qvinder...

E. C. Schade: Beskrivelse over øen Mors, Ålborg 1811, 350-54.